Thang nâng – SLEND

Model: SLEND
Tải trọng nâng: 500 - 4.000 kg
Chiều cao nâng tối đa: 12 m
Thời gian giao hàng: 15 - 20 ngày
Phương thức giao hàng: Vận chuyển đường bộ